Kā atvērtie dati pieejami LĢIA sagatavotie digitālā augstuma modeļa pamatdati

30.07.2019
Kartogrāfija
Ģeodēzija
Information prepared by
Valdis Bērziņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā kā atvērtie dati ir pieejama viena no pieprasītākajam datu kopām – digitālā augstuma modeļa pamatdati. Arī šos datus bez maksas var lejupielādēt un izmantot jebkurš interesents.

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir sagatavoti no datiem, kas iegūti no 2013. līdz 2018. gadam, Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas projekta ietvaros. Šie dati ir punktu kopums, kurā katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums (Z) un kuri ir automātiski klasificēti pa vairākiem līmeņiem – hidrogrāfija, zemes virsma, zemā veģetācija, augstā veģetācija un būves. Lai zemes virsmas līmenis pēc iespējas labāk atspoguļotu reljefu un, lai no tā varētu izgatavot kvalitatīvu digitālo reljefa modeli, kā arī horizontāļu slāņus topogrāfiskajām kartēm, papildus ir veikta šī līmeņa datu manuāla precizēšana.

Dati ir LAS formātā un pieejami lielākajai daļai no Latvijas teritorijas. Visas Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanu ir plānots pabeigt 2019. gada beigās. Tiklīdz būs apstrādāti 2019. gadā iegūtie dati, arī tie kļūs pieejami bez maksas. Ņemot vērā to, ka datu apjoms ir ļoti milzīgs, tie ir sadalīti daudzās datnēs, kas atbilst Latvijas 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas TKS-93 karšu lapu nomenklatūras dalījumam mērogā 1:2000.

 

Pakalpojuma saite Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā: www.lgia.gov.lv/lv/Digit%C4%81lais%20virsmas%20modelis un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8539/ProcesaApraksts

Drīzumā saite uz digitālā augstuma modeļa pamatdatiem būs pieejama arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Šiem datiem ir ļoti plašs pielietojums. Tos apstrādājot ar speciālu programmatūru, var izmantot daudzās nozarēs – no inženierijas un infrastruktūras dizaina līdz lidojuma simulācijām, inteliģentām transporta sistēmām, arheoloģijai, precīzajai lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

No digitālā augstuma modeļa datiem pamatā tiek sagatavoti divi galvenie produkti – digitālais reljefa modelis, kas raksturo pašu zemes virsmu jeb reljefu un digitālais virsmas modelis, kas raksturo zemes virsmu ar visiem uz tā esošajiem objektiem – veģetāciju, būvēm,  transporta infrastruktūras objektiem.

Piemērām, digitālo reljefa modeli var izmantot, lai veiktu pētījumus ģeomorfoloģijā, veiktu plūdu modelēšanu. Savukārt, analizējot digitālā virsmas modeļa datus, var izskaidrot parādības, kas notiek uz Zemes virsmas, lai pieņemtu lēmumus par vides problēmām. Digitālā virsmas modeļa datus plaši pielieto arī komunikāciju torņu izvietošanā, lai noskaidrotu iespējami labāko teritorijas pārklājumu.

Daugavpils_cietoksnis_2