Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Publikācijas > Aktuālie raksti
Aktuālie raksti

2012.gada 27.-28.martā notikušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 15. sanāksmes prezentācijas:

Prezentācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Andris Zelmanis (LV) EN
Darbs ar vietvārdiem Igaunijā. Aule Kikas (EE) EN
Krievijas Federācijā veiktais darbs ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijā. Rinat Abdrakhmanov, Marina Morozova, Vladimir Boginskiy (RU) RU EN
Informācija par darbu ģeogrāfisko nosaukumu jomā Latvijā. Vita Strautniece (LV) EN
Ģeogrāfisko nosaukumu nacionālās standartizācijas īpatnības Baltkrievijas Republikā. Maryia Shcharbakova (BY) EN
Darbs ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas jomā Polijā 2009. – 2012. g. Katarzyna Przyszewska, Jerzy Ziuzia (PL) EN RU
Informācija par darbu ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas jomā Lietuvā. Aistė Pangonytė (LT) RU
Ukrainas apdzīvoto vietu ģeonīmu normalizēšana Ukrainas tautas skaitīšanas vajadzībām. Iryna Rudenko (UA) RU EN
Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu sadarbība zemūdens reljefa formu nosaukumu piešķiršanā. Marina Morozova, Vladimir Boginskiy (RU) RU EN
Gatavošanās Eiropas futbola čempionātam EIRO-2012: pilsētu ģeogrāfisko objektu nosaukumu transliterācija, izmantojot nacionālo latinizācijas sistēmu. Iryna Rudenko (UA) RU EN
Igaunijas Nacionālā Topogrāfiskā datubāze un citi reģistri. Olev Veskimäe (EE) RU
Igaunijas Adresu datu sistēma un tās rokasgrāmata. Annika Palu, Kadri Kuuse (EE) EN
Valsts Ģeogrāfisko nosaukumu kataloga izveides, uzturēšanas un izmantošanas pašreizējais etaps. Vladimir Boginskiy, Leonard Jablonskiy (RU) RU EN
Polijas Nacionālais Ģeogrāfisko nosaukumu reģistrs. Katarzyna Przyszewska (PL) EN RU
Latvijas vietvārdu datubāze. Zane Cekula (LV) EN
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeotelpisko pamatdatu izplatīšanas sistēma. Arvīds Ozols (LV) EN
Igaunijas vietvārdu vārdnīca. Peeter Päll (EE) EN
Ģeogrāfisko nosaukumu izmaiņu monitoringa izveidošanas un uzturēšanas pieredze. Vladimir Boginskiy (RU) RU EN
Ģeogrāfisko nosaukumu lietošana Topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:10 000. Agnese Kursiša, Zane Liepiņa (LV) EN
Problēmas ģeogrāfisko nosaukumu lokalizācijā topogrāfiskajās kartēs. Jānis Štrauhmanis (LV) EN
Ukrainas reģionu divvalodu karšu sagatavošanas pieredze (piemērs no Aizkarpatu reģiona). Iryna Rudenko (UA) RU EN
Dienvidlatgales toponīmu (Izvalta, Šķeltova, Grāveri) metamorfozes: vēsturiskais aspekts. Lilija Jurģīte (LV) RU
Ģeogrāfiskie nosaukumi - kultūras un vēstures mantojums Latgalē. Andra Zubko-Melne (LV) RU EN
Jonišķu pilsētas 1599. – 1621.g. Kristību reģistrācijas grāmatu publicēšana. Alma Ragauskaitė (LT) RU EN
Toponīmu izmantošana Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā projektā „Zudusī Latvija". Ginta Zalcmane (LV) EN

2012.04.10. 11:06

 

2012.gada 29.februāra semināra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra - sasniegumi un izaicinājumi" prezentācijas materiāli:

1. Normatīvie akti ģeotelpiskās informācijas jomā - Harijs Baranovs

2. LĢIA pakalpojumu pieteikšanas sistēma - Indra Murziņa

3. LatPos - Jānis Zvirgzds

4. Ģeodēzisko tīklu datubāzes - Brigita Helfriča

5. Ortofoto un topogrāfisko karšu ražošanas aktualitātes - Valdis Bērziņš

6. Vietvārdu datubāze – logs uz Latvijas ģeogrāfiskajiem nosaukumiem - Vita Strautniece

7. LĢIA tīkla pakalpes – WebMapService (WMS) - Indra Murziņa

8. Karšu Pārlūks - Indra Murziņa

9. LĢIA ERAF projekts „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide” - Aleksejs Vingovatovs

10. INSPIRE RoadMap (ceļa karte) un Latvijas līdzdalība - Harijs Baranovs

11. Eiropas vertikālā atskaites sistēma Latvijā - Ivars Aleksejenko

12. DFDD kodifikācijas sistēma kā pamats vienotam ģeotelpisko objektu klasifikatoram - Kārlis Kučinskis

13. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija - Aivars Ratkevičs

2012.03.15. 13:13

 

IV Latgalistikas konferences materiāls:

Latgales mazo sādžu nosaukumi kā kultūrvēstures sastāvdaļa un to saglabāšanas iespējas mājvārdu masveida piešķiršanas apstākļos (pdf 9,8Mb)

2011.12.19. 12:13

 

2010. gada 6. oktobrī notikušās informatīvās sanāksmes Latvijas augstskolu mācību spēkiem prezentācijas materiāli:

1. Kartogrāfijas un ģeodēzijas departamenta direktors A.Zelmanis – LĢIA kartogrāfiskie pamatprodukti (pdf 4,7Mb)

2. ĢIS daļas vadītājs A.Ozols – Ģeotelpiskie dati LĢIA Karšu Pārlūkā (pdf 3,4Mb)

3. Toponīmikas laboratorijas vadītāja V.Strautniece – LĢIA uzdevumi toponīmikas jomā (pdf 9,7Mb)

4. Ģeodēzijas daļas vadītāja L.Lieksne – Valsts ģeodēziskās politikas īstenošana (pdf 8,1Mb)

5. LĢIA vecākais eksperts A.Ratkevičs – Latvijas valsts robežas demarkācija (pdf 7,7Mb)

6. Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta direktore I.Murziņa – Pakalpojumi ģeotelpiskā informācijas jomā (pdf 7,6Mb)

2010.10.10. 13:31

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra no 2008. gada sadarbojas ar žurnālu "Sakaru Pasaule". Piedāvājam iepazīties ar rakstiem:

1. INSPIRE – iedvesma darbam ģeotelpisko datu telpā (2(50) - 2008)

2. Kā top karte – visdārgākais zīmējums pasaulē (1(49) - 2008)

2009.03.20. 14:05

 

2008.gada 6.novembrī notikušā semināra "ĢIS dienas Latvijā" prezentācijas materiāli:

1. Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras praktiskā izveide Latvijā. (.pps 3,7Mb)

2. Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu. (.pps 1,3Mb)

3. Teritorijas plānojums. Elektronisks dokuments? (.pps 13,3Mb)

4. Latvijas kartogrāfiskās pamatnes nodrošinājums un izmantošana LU ĢZZF. (.pdf 3,0Mb)

5. Risinājums liela apjoma karšu lapu telpiskās piesaistes automatizēšanai. (.pdf 0,7Mb)

6. LĢIA ģeotelpisko datu praktiskais pielietojums ĢIS. (.pps 15,7Mb)

7. Jaunākais Meža ĢIS. ArcGIS Server. GPS. (.pps 3,4Mb)

8. Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas ĢIS. (.pps 5,2Mb)

9. ĢIS un SOA. (.pps 4,7Mb)

10. Virszemes noteces fiziskā modelēšana ar rastra ĢIS (Geomedia GRID). (.pps 8,0Mb)

2008.11.07. 16:17

 

2008.gada 10.septembrī notikušā semināra "Jaunās paaudzes ortofoto Latvijā" prezentācijas materiāli:

1. Aerofotografēšanas un ortofoto izgatavošanas vēsture (1. un 2.cikls) (.pps 6,3Mb)

2. Ortofoto 3.cikls M 1:10 000 (.pps 12,9Mb)

3. Aerofoto ainu un ortofoto izmantošana LĢIA (.pps 8,3Mb)

4. Lāzerskenēšana (.pps 8,4Mb)

5. Lauku atbalsta dienesta materiāls (.pps 8,7Mb)

6. Valsts meža dienesta materiāls (.pps 2,5Mb)

7. Nacionālo Bruņoto spēku materiāls (.pps 6,7Mb)

8. Kur pielietojamas ortofoto kartes? (.pps 10,9Mb)

2008.09.23. 08:54

 

2008.gada 15.februārī notikušās Valsts topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 civilās versijas prezentācijas materiāli:

1. Valda Bērziņa prezentācija (.zip 7,9Mb);

2. Indras Murziņas prezentācija (.zip 13,9Mb);

3. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras prezentācija (.zip 14,5Mb);

4. Arvīda Ozola prezentācija (.zip 4,1Mb);

5. Harija Baranova prezentācija (.zip 2,4Mb).

2008.02.18. 13:49

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājas lapas sadaļā "Publikācijas. Video materiāli" atrodama videofilma „Karte top. Jelgava M 1:50000”. Filmā parādīts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālistu darbs, izgatavojot Jelgavas karti. Dokumentēts katrs no kartes tapšanas posmiem.
2007.09.28. 15:06

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007