Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Par mums
Par mums
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

LĢIA darbojas, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumus Nr.384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums", Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē pieņemtajā Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā noteiktos LĢIA vidēja termiņa darbības rezultātus un ikgadējo darba plānu.

Aizsardzības ministrija plāno un uzrauga LĢIA ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu iegūšanas, sagatavošanas un atjaunināšanas, kā arī ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanas izpildi ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros.

LĢIA uzdevumi tiek veikti atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un LĢIA nolikumam.

LĢIA atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām kompetentajām organizācijām, kā arī sniedz tām un sabiedrībai ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju.

Sabiedrības informēšanai par LĢIA produktiem un pakalpojumiem ir izveidota LĢIA pakalpojumu mājas lapa.

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007