Aktualitātes Par mums Darbības jomas Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas INSPIRE Sadarbība ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Darbības jomas > Arhīvs un Fonds
Arhīvs un Fonds

Arhīvs nodrošina LĢIA kartogrāfijas, fotogrammetrijas un ģeodēzijas tehniskās dokumentācijas (t.sk. elektroniskās), lietvedības un personālsastāva dokumentu komplektēšanu, saglabāšanu un uzskaiti.

LĢIA ģeotelpiskās informācijas arhīvs darbu uzsāka 2006.gada 1.jūnijā, pārņemot no VZD arhīva ģeodēzijas un kartogrāfijas materiālus un veicot to sakārtošanu.

Arhīvā pieejami:

 • Aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati;
 • Ortofotokartes digitālā veidā;
 • Topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija;
 • Tematiskās kartes;
 • Satelītkartes un to sastādīšanas materiāli;
 • Fotoplānu kopijas;
 • Ģeodēzijas dokumenti, t.sk. ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas;
 • Topogrāfisko uzmērījumu lietas;
 • Zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti;
 • Uz 2009.gada 1.jūliju kopējais LĢIA arhīvā glabājamo vienību skaits bija 87541.

Aprites materiālu fonda pamatuzdevums ir tiražēto ģeoinformācijas materiālu apkopošana, glabāšana, izsniegšana darba un izplatīšanas vajadzībām.

Aprites materiālu fondā esošie ģeoinformācijas materiāli:

1.Kartes:

2.Grāmatas:

 • R.Avotiņa. "Sēlpils pagasts.";
 • "Zaubes pagasts. Vietas un vārdi.";
 • "Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm M 1:1000000";
 • "Latvijas vietvārdu katalogs kartēm M 1:1000000";
 • "Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums.";
 • "Liepas pagasts";
 • "Ģeodēzija".

3.Ģeodēzijas materiāli:

 • Nivelēšanas punktu augstumu katalogi;
 • Ģeodēzisko punktu koordinātu katalogi;
 • Poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām u.c.apdzīvotām vietām.

2009.09.23. 12:45

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007