Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Darbības jomas > Arhīvs un Fonds
Arhīvs un Fonds

LĢIA ģeotelpiskās informācijas arhīvs darbu uzsāka 2006.gada 1.jūnijā, pārņemot no VZD arhīva ģeodēzijas un kartogrāfijas materiālus un veicot to sistematizēšanu.

Arhīvs un aprites materiālu fonds nodrošina:

 • LĢIA kartogrāfijas, ģeodēzijas un fotogrammetrijas tehniskās dokumentācijas (t.sk. elektroniskās), lietvedības un personālsastāva dokumentu komplektēšanu, saglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu darba vajadzībām
 • nodrošina iespēju juridiskajām un fiziskajām personām iegādāties LĢIA tiražēto ģeoinformatīvo materiālu – kartes, grāmatas

Arhīvā un aprites materiālu fondā esošie un  pieejamie ģeoinformācijas materiāli:

1.Katalogi, pārskati, atskaites:

 • Aerofotoainas analogā un digitālā veidā, aerofotografēšanas pārskati
 • Ortofotokartes digitālā veidā
 • Topogrāfiskās kartes un plāni analogā un digitālā veidā, to sagatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Tematiskās kartes
 • Satelītkartes un to sastādīšanas materiāli
 • Fotoplānu kopijas
 • Ģeodēzisko un gravimetrisko uzmērījumu un atskaišu lietas
 • Nivelēšanas punktu augstumu katalogi izdoti līdz 1990.gadam(krievu val.)
 • Triangulācijas  tīkla katalogi izdoti līdz 1990.gadam(krievu val.)
 • Valsts trigonometriskā tīkla katalogi izdoti  no 1922.-1942.gadam XII sējumos)
 • Poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām u.c. apdzīvotām vietām
 • Topogrāfisko uzmērījumu lietas
 • Zinātniskās uzziņas un uzskaites dokumenti
 • Mācību literatūra ģeodēzijas, kartogrāfijas un topogrāfijas nozarēs krievu valodā

 

2. Kartes:

3. Grāmatas:

 • "Sēlpils pagasts."
 • "Zaubes pagasts. Vietas un vārdi."
 • "Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm M 1:1000000"
 • "Latvijas vietvārdu katalogs kartēm M 1:1000000"
 • "Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums."
 • "Liepas pagasts"
 • "Ģeodēzija"

Uz 2015.gada 1.decembri kopējais LĢIA arhīvā glabājamo vienību skaits bija apm. 88 000

2016.01.13. 16:30Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007