Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Aktualitātes > Par LatPos sistēmas reālā laika korekcijas signāla datu turpmāko saņemšanas kārtību
Par LatPos sistēmas reālā laika korekcijas signāla datu turpmāko saņemšanas kārtību

Informējam, ka 2018. gada 17. maijā Saeima trešajā lasījumā pieņēma un 30. maijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēts likums “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (turpmāk – Grozījumi), kas stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā. Grozījumi paredz pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” (turpmāk – LatPos sistēma) bezmaksas izmantošanu sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

Tā kā pastāvīgā klienta līguma LatPos sistēmas reālā laika korekcijas (RTK) abonēšanai, kas noslēgts starp Jums un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (turpmāk – Aģentūra) noteikumi paredzēja abonēšanas maksu par pakalpojumu, izpildījums ar Grozījumu spēkā stāšanos kļūst objektīvi neiespējams, tad minētais līgums zaudē spēku ar 2018. gada 1. jūliju, pamatojoties uz Civillikuma 1415. un 1543.pantu.

Lai turpinātu mūsu savstarpējo sadarbību LatPos sistēmas reālā laika datu korekcijas pakalpojuma izmantošanā, lūdzam laika periodā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 1. oktobrim pieteikties LatPos sistēmas reālā laika datu korekcijas izmantošanas pakalpojumam Aģentūras e-pakalpojumu tīmekļa vietnē e-pieteikumi.lgia.gov.lv, aizpildot visus reģistrācijas laukus un pēc iepazīšanās ar “Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” lietošanas noteikumiem” ar pogu “piekrītu” apliecināt, ka esat pilnībā iepazinušies un sapratuši minētos lietošanas noteikumus.

Vēršam uzmanību, ka esošie korekcijas pakalpojuma pieslēgumi līdz 2018. gada 1. oktobrim paliks aktīvi, lietotājvārdi un paroles netiks mainītas, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojuma saņemšanu.

Papildus informācijas saņemšanai par pakalpojuma turpmāko izmantošanu aicinām vērsties rakstveidā uz e-pastu pakalpojumi@lgia.gov.lv vai pa tālruni: 27833324 (LatPos administratori) vai 25738019 (Pakalpojumu daļa).

Informāciju sagatavoja:
Informācijas un pakalpojumu nodaļa,
Tālrunis: 25644475
E-pasts: pakalpojumi@lgia.gov.lv

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007