Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Aktualitātes > Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes dibināšanas sēde
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes dibināšanas sēde

Piektdien, 11. maijā, Latvijas Kara muzejā notika Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes (turpmāk-Padome) pirmā dibināšanas sēde. Padomes sēdes atklāšanā uzrunas teica Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.  

1.attēls. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika (Janiks, 2018).

2.attēls. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts (Janiks, 2018).

 

Padomi veido pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 11 Strūves ģeodēziskā loka pašvaldībām un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras. Priekšsēdētāju ar rīkojumu ieceļ Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors, pašreiz, tas ir Ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš.

3. attēls. No kreisās Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētājs Ivars Liepiņš (Janiks, 2018).

 

Sēdē piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperti, pārstāvji no Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Ērgļu, Salas, Jaunjelgavas novadiem un Jēkabpils pilsētas. Vienbalsīgi tika pieņemts Padomes nolikums, ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis Jānis Sakne, un eksperti  - Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras Asoc.prof. Jānis Kaminskis un Asoc.prof. Māris Kaļinka. 

4. attēls. Sēdes dalībnieki (Janiks, 2018).

 

Padomes locekļi, apspriežot “Latvijas sektora pārvaldības plānu 2018. – 2023. gadam”, iesaistījās plašās, konstruktīvās un auglīgās diskusijās gan par kultūras un ģeodēzijas mantojuma saglabāšanu, gan par finansējuma piesaisti, gan par kopīgo un individuālo atbildību Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanā un attīstībā veicamajiem darbiem. Pārvaldības plāns galīgā redakcijā vēl netika pieņemta, bet nolema to izdarīt līdz 1. jūlijam. Padomes sēdes turpmāk plānots rīkot regulāri un atklātas, iesaistot visus Strūves ģeodēziskā loka entuziastus.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivars Liepiņš
LĢIA Ģeodēzijas nodaļas vadītājs
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētājs
26165678

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007