Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Aktualitātes > Ēnu diena Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā
Ēnu diena Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā

Rīgā "ēnot" Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta direktoru A.Zelmani ieradās 7 skolēni: Reinis Veikšāns no Ļaudonas vidusskolas 12. klases, Ralfs Siliņš no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klases, Dmitrijs Bondars no Rīgas 34. vidusskolas 11. klases un Anne Jakovela no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8. klases, Edīte Bērziņa un Līva Purviņa no Ķekavas vidusskolas 8. klases, Raivis Ruskulis no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7. klases.

Andris Zelmanis zinātkāros apmeklētājus iepazīstināja ar Aģentūras un sava departamenta darbu, uzdevumiem un produktiem. Notika ekskursija departamenta struktūrvienībās, kur skolēni vēroja kartogrāfu, fotogrammetristu un toponīmiķu darba procesu, darba vidi un tehnisko nodrošinājumu.

Skolēni uzzināja daudz interesanta un iepriekš nedzirdēta par ģeodēziju, kartogrāfiju un dažāda veida kartēm. Tas raisīja virkni jautājumu, saņemot speciālistu atbildes un profesionālus skaidrojumus. Atvadoties, "ēnotājiem" tika uzdāvinātas prezentāciju kartes un LĢIA kalendāri.

 

Toponīmikas laboratorijas vadītāju Vitu Strautnieci “ēnoja”  Rīgas 93. vidusskolas 7.a  klases skolniece Renāte Mālmane un Aknīstes vidusskolas 11.  klases skolniece  Antra Minkeviča. Abas “ēnas” iepazinās ar Toponīmikas laboratorijas darba virzieniem, vietvārdu  vārdnīcām, dažādiem literatūras avotiem, LĢIA Karšu Pārlūku un Vietvārdu datubāzi. Tika veikti arī praktiski darbi vietvārdu datu apstrādē – precizētas koordinātas, koriģētas ziņas par objekta stāvokli  u.c.

“Ēnas” darbojas ar Vietvārdu datubāzi.

 

Fotogrammetrijas daļu Ēnu dienā šogad apmeklēja Rīgas 71. vidusskolas 11. klases skolniece Anastasija Černova un Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klases skolnieks Kristaps Mikāls. Abus skolēnus iepazīstināja ar fotogrammetrijas profesijas uzdevumiem. Kopīgi veicot praktisku darbu ar bezpilota lidaparātu Māras dīķa krastā, aerofotografēšanā iegūtos attēlus apstrādāja Pix4D programmā. Rezultātā tika sagatavota ortofoto karte un digitālais virsmas modelis.

 

Rietumu nodaļas Liepājas birojā kartogrāfu darbu vēroja Mārcis Brants no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 9.c klases.

Savukārt, nodaļas Talsu birojā bija divi apmeklētāji - Kristaps Ričards Freimanis no Rojas vidusskolas 9. klases un Magnuss Jefremovs no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 7. a klases.

"Ēnotāji" guva ieskatu kartogrāfijas inženiera ikdienas darbā, vērojot topogrāfisko karšu mērogā 1:10 000 sagatavošanu un piedaloties karšu kamerālajā dešifrēšanā. Tāpat viņi iepazinās ar LĢIA publiskajām datu bāzēm un Karšu Pārlūku.

 

LĢIA Austrumu nodaļas Rēzeknes biroju apmeklēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.c klases skolēni Arnis Malakovs un Ivars Ivulāns.

Dienas gaitā Arnis un Ivars iepazinās ar kartogrāfijas un ģeodēzijas inženiera ikdienu, uzzināja ar ko nodarbojas nodaļas vadītājs, kā arī guva priekšstatu par LĢIA darbu kopumā, tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kurus veic aģentūras darbinieki.

Zēni vēroja Latvijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 ražošanas procesu un paši mēģināja iejusties kartogrāfa darbā, izzinot arī Karšu Pārlūka iespējas.

 

Austrumu nodaļas Valmieras birojā viesojās Dārta Cīrule un Mārtiņš Reinis Puriņš no Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases.

Viņi mēģināja iejusties kartogrāfa darbā, iepazinās ar topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000  sagatavošanas  un aktualizēšanas procesiem. Piedaloties karšu kamerālā dešifrēšanā, tika izmantotas Bentley Systems MicroStation un ESRI ArcGIS programmas.

Nodarbojoties ar orientēšanās sportu, Dārta Cīrule jau kopš 4 gadu vecuma izmanto kartes. Ēnu dienā viņai radās priekšstats par kartes tapšanas procesu.

Mārtiņš Reinis Puriņš ortofotokartē atpazīst un uzzīmē savu mājvietu, kā arī citus objektus.

 

Skolēni tika aizvesti Valmieras teritorijā lauku darbos, mēģinot vienlaicīgi kartē un dabā atrast konkrētus objektus. Viņi izmēģināja  uzmērīt ceļu ar GPS. “Ēnotāji” bija ieinteresēti, zinātkāri un ļoti atsaucīgi. 

 

Dienvidu nodaļas Daugavpils birojā viesojās 5 „ēnas”: Anna Elizabeta Ligere no Daugavpils 12. vidusskolas 10. klases un Anastasija Šablinska no Daugavpils 3. vidusskolas 10. klases ēnoja ģeoinformātikas inženieri Aleksandru Petjko. Elvis Teniss no Vaboles vidusskolas 10. klases un Līga Podniece no 9. klases ēnoja kartogrāfijas inženieri Andru Rāznu. Arturs Kušķis no Daugavpils 9. vidusskolas 11. klases ēnoja nodaļas vadītāju Dmitriju Timofejenko.

Ekskursijā pa biroju apmeklētāji tika iepazīstināti ar Daugavpils biroja darbiniekiem, kuri pastāstīja par LĢIA pamatfunkcijām, darbības jomām, uzdevumiem, pakalpojumiem un galvenajiem produktiem, kā arī iepazīstināja ar Karšu Pārlūku un tā sniegtajām iespējām.

“Ēnotājus” interesēja karšu aktualizācija, lauku dešifrēšanas darbi, kā arī karšu praktiskais pielietojums dažādās sfērās. Viņi iepazina tehnoloģisko procesu karšu mērogā 1:10 000 izgatavošanā un dažādu mērogu karšu atšķirības. Tika stāstīts par LiDAR datu izmantošanu darbā, demonstrējot arī īsfilmu par lāzerskenēšanas procesu un LIDAR datiem.

Skolēniem parādīja instrumentus lauku apsekošanai un informēja par mācību iestādēm, kurās var apgūt kartogrāfiju un ģeodēziju: RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, LLU Lauku inženieru fakultāte, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte.

“Ēnotāji” uzzināja par darbu ESRI ArcGIS vidē, viņiem demonstrēja piemērus no pasūtījumiem, kur redzams, ka katram objektam kartē ir savs unikālais kods un sava tekstuāla informācija vai atribūtika.

Andra Rāzna pastāstīja Elvim un Līgai par savu ikdienas darbu pie mēroga 1:10 000 karšu izgatavošanas, kādi materiāli un papildus informācija tiek izmantota karšu aktualizācijas gaitā.

Savukārt, Aleksandrs Petjko parādīja Annai Elizabetai un Anastasijai plāna mērogā 1:2000 tapšanas procesu.

Viņas “iemēģināja roku” karšu kamerālajā dešifrēšanā programmas Bentley Systems MicroStation vidē, zīmējot Daugavpils pilsētas topogrāfisko plānu mērogā 1:2000.

Arturs Kušķis iepazina darbu Daugavpils pilsētas topogrāfisko plānu mērogā 1:2000 izgatavošanā, kādi materiāli un papildus informācija tiek izmantota plāna sastādīšanas gaitā (kadastra informācija, topogrāfiskā karte mērogā 1:500 000, mērniecības faili un LiDAR dati). Viņš arī piedalījās karšu kamerālajā dešifrēšanā.

Noslēgumā “ēnotājiem” tika uzdāvināti visi izdales materiāli, kurus nosūtīja arī uz viņu e-pastiem. Visi skolēni saņēma apliecinājumu par piedalīšanos Ēnu dienā.

 

Dienvidu nodaļas Jēkabpils birojā viesojās „ēna” no Salas novada Salas vidusskolas 12. klases Madara Veļkile.

Madara iepazinās ar darbiniekiem, viņu darba pienākumiem, kā arī uzzināja par LĢIA galvenajiem uzdevumiem un produktiem. Skolniecei parādīja Karšu Pārlūku un Aģentūras publiskās datu bāzes.

Madara “ēnoja” kartogrāfijas inženieri Vinetu Voičonoku

 

Iepazīstoties ar programmas Bentley Systems MicroStation darba vidi, tika mēģināts atpazīt objektus ortofotokartē un attēlot tos topogrāfiskajā kartē.

“Ēnu” interesēja mācību iestādes, kurās iespējams iegūt kartogrāfa izglītību.

Nobeigumā Madara saņēma apliecinājumu par piedalīšanos Ēnu dienā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Dienvidu nodaļā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Vilnis Meliņš
LĢIA sabiedrisko attiecību speciālists
28 624 988

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007