Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Aktualitātes > Noslēdzies Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotais projekts ”Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā”
Noslēdzies Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotais projekts ”Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā”

Noslēdzies Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotais projekts ”Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā” (vadītājs prof., Dr.hist., dr.habil.art. Juris Urtāns). Projekta ietvaros, izmantojot starpdisciplināru metodoloģisku pieeju un apvienojot dažādu nozaru dotumus, kopš 2013. gada tiek pētīta Svētupes kultūrainava.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu nodaļa tika iesaistīta šājā projektā un sagatavoja Svētupes kultūrvēsturisko karšu albumu M 1:10 000.

Projekta ietvaros veiktie pētījumi sniedz nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Projekta realizācijas gaitā tapa trīs grāmatas:

  • “Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā” – zinātnisku rakstu un folkloras vākuma apkopojums (sastādījis J.Urtāns);
  • Janīnas Kursītes un Rasmas noriņas grāmata “Svētupe krustām šķērsām” -  Svētupes krastu 45 vecsaimniecību vesture. Grāmatā aplūkoti Svētupes apkaimē dzīvojošie pēdējie Vidzemes lībieši, viņu pakāpeniskās iekļaušanās process latviešos. Pētot upi un tās tuvāko apkārtni (cilvēkus un viņu personvārdus, uzvārdus, viņu etnisko un reliģisko piederību, viņu mājas, piederošās lietas, mājdzīvniekus, veidoto kultūrainavu), vienlīdz izmantots gan arhīvu materiāls (sākot ar 17.gs.), gan fotogrāfijas (no 19.gs. beigām līdz mūsdienām);
  • Sanda Laimes un Jura Urtāna grāmata “Svētupes Lībiešu Upurala” – hrestomātisks Latvijas seno svētvietu piemērs. Lībiešu Upurala, kas atrodas Svētupes krastā un, domājams, devusi upei arī nosaukumu, ir daudzveidīgs, daudzslāņains un sarežģīts pētniecības objekts. Apvienojot dažādas pētniecības metodes un dažādu zinātņu nozaru pieejas, pētnieki izmantojuši arheoloģiskos, speleoloģiskos, vietvārdu, paleogrāfiskos, folkloras un rakstītos vēstures avotus.

Informāciju sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
Andra Zubko - Melne
ĢIS un IT departamenta
Ģeodēzijas un kartogrāfijas nodaļas
Austrumu reģiona vadītāja, vecākā eksperte
ģeoinformācijas pakalpojumu attīstības jautājumos
Mob. tel. +371 26596999
E-pasts: andra.zubko[at]lgia.gov.lv

 

   

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007