Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Aktualitātes > Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ģeotelpiskās informācijas likumprojekts
Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ģeotelpiskās informācijas likumprojekts
   19.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ģeotelpiskās informācijas likumumprojekts.
   Likuma mērķis ir noteikt institucionālo sistēmu ģeotelpiskās informācijas jomā, ietverot ģeotelpisko datu (t.sk. ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu) sagatavošanas, izmantošanas, apmaiņas un uzturēšanas nosacījumus, ģeotelpiskās informācijas īpašumtiesības un valdījuma tiesības, nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko konvenciju, līgumu un standartu, Eiropas Kopienas direktīvu prasību īstenošanu un ievērošanu ģeotelpiskās informācijas jomā.
   Likums paredz izveidot ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru Latvijā un pārņemt visas Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), prasības.
Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007